Odanadi project | India

Odanadi is een non-profit organisatie die al ruim 20 jaar strijdt tegen mensenhandel, huiselijk geweld, kindhuwelijken en (seksuele) uitbuiting. Ze hebben al vele vrouwen en kinderen gered, gerehabiliteerd en gereïntegreerd. Odanadi runt twee residentiële revalidatiecentra in Mysore, Zuid India waar momenteel 85 vrouwen en jongeren worden opgevangen. Met de donaties zorgt de organisatie voor kost en inwoning voor de vrouwen en kinderen die in nood verkeren, bieden zij medische hulp en zetten ze reddingsacties op ter voorkoming van uitbuiting.