Voorlichting; zo belangrijk! | Malawi

Met een goede voorlichting kom je een heel eind! Dat is waarschijnlijk ook wat de oprichters van LIYO dachten toen zij met dit initiatief begonnen. HIV/aids, malaria, tienerzwangerschappen, drugsmisbruik en armoede…het zijn zomaar een aantal verschrikkelijke problemen waar kinderen en jongeren dagelijks mee geconfronteerd worden. LIYO zet zich in voor deze kinderen. De organisatie heeft diverse programma’s opgezet om de jeugd te behoeden voor de negatieve gevolgen van de armoede. Via allerlei workshops en trainingen leren zij om te gaan met de problemen waar zij tegen aan lopen. Denk ik hierbij aan voorlichting, maar ook aan hulp met het vinden van een baan.

Niet alleen jongeren worden geholpen, maar ook op ouderen, zieken en gehandicapte kinderen. Met enige regelmaat trekken de vrijwilligers van LIYO er op uit om de meest kwetsbare mensen in de community te voorzien van de zorg die zij op dat moment nodig hebben. Dit uit zich bijvoorbeeld in het bewerken van het land of het bouwen en repareren van de huizen.