Schoolfonds Bali | Indonesië

In Indonesië dragen we bij aan het Schoolfonds voor meisjes op Bali. Eigenaren Hans en Els hebben dit fonds opgericht zodat meisjes hun middelbare school af kunnen maken als ouders er geen geld voor hebben. Jongens krijgen vaak voorrang om naar school te gaan in Bali en meisjes blijven thuis om te helpen met huishoudelijke klusjes. Hier willen Hans en Els graag iets aan doen. Samen met de hoofdonderwijzer van de basisschool en de ouders wordt gekeken welke meisjes het programma kunnen gaan volgen. Met het gedoneerde geld wordt schoolgeld betaald en krijgen de meisjes een uniform, schoenen, boeken, een tas en pennen.