Opvanghuis Casa de Santa Ana | Brazilië

In Brazilië ondersteunen wij Casa de Santa Ana, een opvanghuis voor ouderen uit de armste favela’s (sloppenwijken) van Rio de Janeiro. Door het geven van hulp en het organiseren van activiteiten kunnen de ouderen nog zoveel mogelijk in hun vertrouwde (familiaire) omgeving blijven zonder op straat te hoeven wegkwijnen zoals nu vaak voorkomt. Casa de Santa Ana verzorgt maaltijden, beide sociale en medische assistentie, fysiotherapie, verpleegzorg, psychologische hulp en ondersteuning van de families.