Hoopvol in Uganda | Uganda

HIV/aids, seksueel geweld, voedsel te kort, geen toegang tot schoon drinkwater; dit is maar een greep uit de vele problemen waar arme gemeenschappen mee te kampen hebben. Een belangrijke vraag die je je kan stellen bij armoedebestrijding is wie er bepaald wat de arme mensen nodig hebben om hun leefomstandigheden te verbeteren. Volgens ons is er een grote rol weggelegd voor de gemeenschap zelf. Daarom steunen wij in Uganda allerlei projecten die “community based” zijn. De projecten zijn opgericht door mensen uit de gemeenschap die zelf hun naasten een mooiere toekomst gunnen. De organisaties kijken naar de behoeftes van de gemeenschap en steunen daar waar nodig.

Foundation of Hope Organization (FOHO) organiseert bijvoorbeeld praatgroepen voor jongeren in de sloppenwijken van Masaka die zijn opgegroeid met problemen als HIV/aids en geweldpleging. Organisatie Lwengo richt op verschillende aspecten van armoedebestrijding, zoals de toegang tot schoon drinkwater, voedselzekerheid en betere gezondheidszorg en onderwijs. CEPO is een organisatie die is opgericht door twee jonge vrouwen en als missie het creëren van een gemeenschap waar men beter om kan gaan met de slechte leefomstandigheden heeft. Ook het project Pelido zet zich in voor armoedebestrijding door het ondersteunen van kleinschalige landbouw.